KAJ JE PAKT ZA MLADE?

17. novembra 2015 je nastal Evropski Pakt za mlade v prisotnosti 700 predstavnikov poslovnih, izobraževalnih, mladinskih in EU institucij z jasno vizijo: »Ustvariti pošteno in pravično kulturo partnerstva med podjetji, izobraževalnimi organizacijami in mladimi v Evropi, da bi mlade pripravili za kakovostna delovna mesta in odgovorno državljanstvo«. Pobudo je podala organizacija CSR Europe – The European Business Network for Corporate Social Responsibility; združuje predstavnike podjetij, izobraževalnih ustanov in mladih ter Evropskih institucij. V Sloveniji kampanjo koordinira Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) iz Maribora.

Pakt za mlade je medsebojno sodelovanje poslovnih in EU voditeljev na pobudo CSR Europe, z namenom povečati poslovno-izobraževalna partnerstva za zaposljivost in vključenost mladih. Danes bolj kot kadarkoli prej potrebujemo mlade ljudi s pravimi delovnimi spretnostmi. Evropa ima velik neizkoriščen potencial človeškega kapitala. Da bi izkoristili večjo trajnostno rast in inovacijski proces ter v celoti izkoristili spretnosti in talent, ki je na voljo v Evropi, se morata podjetniški in izobraževalni sektor odpreti svetu in drug drugemu, kar predstavlja izhodišče te kampanje.

Vizija kampanje je ustvariti pošteno in pravično kulturo partnerstva med podjetji, izobraževalnimi organizacijami in mladimi v Evropi, ki skupaj tvorijo unikaten kooperativen model za doseganje naslednjih ključnih ciljev:

  1. Povečati zaposljivost in vključenost mladih s ciljem omogočiti vsaj 100.000 novih pripravništev, vajeništev in delovnih mest na začetni ravni;
  2. Zmanjšati razlike med stopnjami kvalifikacij delavcev in ustvariti 10.000 novih podjetniško-izobraževalnih partnerskih zvez;
  3. Prispevati k EU in nacionalni politiki z izvajanjem nacionalnih akcijskih načrtov in drugih skupnih predlogov.

V pripravi je 28 nacionalnih akcijskih načrtov, ki bodo vzpostavljeni v državah članicah na pobudo in v koordinaciji s CSR Europe. Več o nacionalnih akcijskih načrtih za mlade v EU si lahko ogledate tukaj: https://business-impact-map.csreurope.org/projects/nationalactionplanslovenia/

Rezultati in skupni predlogi za politiko v prihodnosti:

  • o zaposljivosti mladih,
  • o njihovih prehodih iz šole na delovno mesto,
  • o boljšem usklajevanju spretnosti in izboljšani poslovni konkurenčnosti,

bodo s pomočjo tega Pakta predstavljeni na prvem Evropskem podjetniško-izobraževalnem srečanju 23. novembra 2017 v Bruslju, s podporo CSR Europe in Evropske Komisije.

 

 

 

 

 

NAŠA VIZIJA
Da bi bili konkurenčni na globalnem trgu, potrebujejo podjetja v Evropi danes bolj kot kadarkoli prej mlade ljudi s pravimi delovnimi spretnostmi. Istočasno ima Evropa velik neizkoriščen potencial človeškega kapitala.

Da bi izkoristili večjo trajnostno rast in inovacijo ter da v celoti izkoristijo spretnosti in talent, ki je na voljo v Evropi, se morata podjetniški in izobraževalni sektor odpreti svetu in drug drugemu. Posel kot običajno ni opcija!

Mladi imajo dandanes delovne priložnosti, ki pred desetletjem sploh niso obstajale. Hitrost tehnološkega napredka in globalizacije je neusmiljena. Fenomeni kot so »internet stvari«, demografske spremembe in krožno gospodarstvo potrebujejo študente in podjetja, da se pripravijo za nova in moderna delovna mesta, tudi takšna, ki danes še ne obstajajo.

Hkrati je več kot 7 milijonov mladih v starosti med 15-24 let v Evropi nezaposlenih ali izven izobraževalnega sistema. Še vedno je več kot 4.4 milijonov mladih, ki zgodaj zapustijo izobraževanje in usposabljanje. Izgubljajo možnost za učenje in pridobitev spretnosti, znanja in kompetenc, ki bi jim pomagale v življenju in v razvoju uspešne in vključujoče družbe.

Tudi veliko število mladih beguncev in migrantov z raznolikimi stopnjami spretnosti in kvalifikacijami prihaja v Evropo, ki lahko predstavljajo dragoceno pridobitev za Evropsko ekonomijo. Da bi tekmovali v globalni ekonomiji, Evropa in njena podjetja potrebujejo visoko usposobljeno delovno silo, ki se je zmožna hitro prilagoditi za nove izzive. Zato morajo podjetja aktivno sodelovati skupaj z izobraževalnimi institucijami pri reševanju tega izziva.

NAŠ POZIV K UKREPANJU IN ZAVEZAM

Pakt za Mlade je medsebojno sodelovanje podjetij in voditeljev Evropske Unije. Pobudnik kampanje je CSR Europe, ki povezuje predstavnike podjetij, izobraževalnih ustanov in mlade ter Evropske institucije. K sodelovanju vabimo vsa podjetja, družbene partnerje, ponudnike izobrazbe in usposabljanja, organizacije mladih, javne in zasebne zaposlitvene agencije, učitelje, trenerje, učence, starše in ostale, da razvijajo ali utrdijo partnerstva v podporo zaposljivosti mladih in njihovo vključitev na trg dela.

Zavezujemo se k uresničevanju naslednjih ciljev in ukrepov:

NAŠ CILJ IN ČASOVNI ROK

V skladu s temi cilji in predlaganimi ukrepi bo naše delo sodelovati z Evropsko komisarko za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile  ter z vsemi podpornimi organizacijami, da ustvarimo 10,000 kakovostnih poslovno-izobraževalnih partnerstev, s skupnim ciljem vsaj 100,000 novih visoko-kakovostnih pripravništev, vajeništev in delovnih mest na začetni ravni.

To bo doseženo s pomočjo 28-tih akcijskih načrtov, vzpostavljenih v državah članicah EU in koordiniranih s pomočjo CSR Europe. Države kandidatke in EFTA države so povabljene, da se pridružijo tej pobudi. Da bi dosegli te cilje, bomo gradili na virih in zmožnostih, ki so na voljo preko obstoječih kampanj in pobud zavezništev za spretnosti za delovna mesta in pripravništva.

Pakt bo tudi izkoristil relevantne EU sestanke in dogodke v 2016 in 2017, da mobilizira deležnike in da poroča o napredku. Rezultati in skupni predlogi za politiko v prihodnosti o zaposljivosti mladih, prehodih iz šole na delovno mesto, boljše usklajevanje spretnosti in izboljšano poslovno konkurenčnost, po zaslugi tega Pakta, bodo predstavljeni na prvem Evropskem podjetniško-izobraževalnem srečanju novembra 2017.

PRIDRUŽITE SE PAKTU!

Vabimo vsa podjetja, družbene partnerje, ponudnike izobraževanj in usposabljanj, organizacije mladih, javne in zasebne zaposlitvene službe, učitelje, trenerje, učence, starše in ostale, da se pridružijo Paktu za mlade in da skupaj okrepimo njegove ambicije in rezultate.

S sodelovanjem boste gradili na virih in zmogljivostih obstoječih EU programov, podjetniških kampanj in zavezništev, istočasno pa boste vključeni na nacionalni, regionalni in sektorski stopnji. Naša prizadevanja bomo plemenitili s pobudami in raziskavami Evropskih socialnih partnerjev in njihovih posameznih članov na teh področjih.

Delajmo skupaj, za pro-mladinsko in pro-inovacijsko ter trajnostno Evropo!

Kliknite tukaj za dostop do vseh virov Evropskega Pakta za Mlade (vključno z infografiko, vodnikom za sodelovanje in Paktom za mlade).

Ste zainteresirani za včlanitev? Za včlanitev v slovensko kampanjo Pakt za mlade kliknite tukaj.

Še več informacij o podpornih organizacijah, skupinah in voditeljih Pakta za mlade najdete na spletnih straneh: http://www.csreurope.org/pactforyouth