O INŠTITUTU IRDO

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je bil ustanovljen leta 2004 z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. Deluje v javnem interesu na področju mladine, je prostovoljska in raziskovalna organizacija, članica mreže CSR Europe.

Prizadeva si povezati vse ključne akterje na področju razvoja družbene odgovornosti (podjetja, vlada, civilna družba…) ter izvajati skupne aktivnosti in kampanje za osveščenost širše družbe o potrebnosti in pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji.

S svojim delovanjem inštitut IRDO prispeva k prenosu in prilagajanju tujega znanja ter konceptov slovenskim razmeram in potrebam, hkrati pa omogoča izmenjavo slovenskega znanja in izkušenj s tujimi strokovnjaki, podjetji in organizacijami.

Poslanstvo
Inštitut IRDO z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in svetovnem merilu. Pri tem sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami, organizacijami, vladami in podjetji ter tako prispeva k izmenjavi znanja in izkušenj o družbeni odgovornosti. Povezuje podjetja, ustanove, organizacije, vlade in civilno družbo, s poudarkom na spodbujanju razvoja mladih.

Vizija
V petih letih postati v Sloveniji in v svetu priznano jedro raziskovalcev in strokovnjakov s področja družbene odgovornosti, ki s svojimi aktivnostmi pomembno prispevajo k razvoju družbene odgovornosti in družbe v celoti.

Dejavnosti
IRDO podjetjem in drugim zainteresiranim svetuje, kako poslovati družbeno odgovorno in kako se pri tem učinkovito povezovati z drugimi. Po svojih močeh vzpostavlja medijsko podporo razvoju družbene odgovornosti in izvaja druge naloge s področja razvoja in uveljavljanja družbene odgovornosti v Sloveniji.

Več o IRDO najdete na spletnih straneh: http://www.irdo.si

IRDO
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Preradovičeva ulica 26
2000 Maribor
fax: +386 2 429 71 04
e-pošta: info@irdo.si

Kontaktne osebe:
Mag. Anita Hrast, info@irdo.si, 031 344 883
Dr. Martina Rauter, martina.rauter@irdo.si, 051 365 443

O CSR EUROPE

CSR Europe je vodilna evropska poslovna mreža za korporativno družbeno odgovornost. S svojo mrežo 48 članov in 42 nacionalnih organizacij, ki delujejo na področju korporativne družbene odgovornosti, združuje več kot 10.000 podjetij. CSR Europe deluje kot uspešna platforma za podjetja, ki želijo okrepiti trajnostno rast in pozitivno prispevati k razvoju družbe. S svojim poslanstvom CSR Europe presega evropske meje in sodeluje z organizacijami za korporativno družbeno odgovornost tudi v drugih regijah po vsem svetu. CSR Europe temelji na lastni iniciativi Enterprise 2020 (http://mdos.si/Files/enterprise2020sl.pdf ) za trajnostno izmenjavo poslovnih odnosov, ki sledi Agendi ZN za trajnostni razvoj 2030 (http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in
_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/
)za trajnostni razvoj in vključuje pobude z več zainteresiranihi strani.

Več o CSR Europe najdete na spletnih straneh: https://www.csreurope.org/