PODPORNIKI KAMPANJE PAKT ZA MLADE V SLOVENIJI

Vabimo vas, da podprete vseevropsko akcijo Pakt za mlade, s katero poskušamo različne organizacije po Evropi skupaj s podjetji in izobraževalnimi ustanovami omogočiti mladim izboljšati njihove spretnosti, znanja in možnosti za zaposlitev. Evropsko kampanjo vodi CSR Europe, Nacionalni partnerski organizaciji CSR Europe za Slovenijo pa sta IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in MDOS- Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, ki akcijo podpira. V Sloveniji je koordinator aktivnosti skupaj s podpornimi partnerji IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti.

Če tudi v vašem podjetju, organizaciji zaposlujete, izobražujete, spodbujate razvoj mladih, vas vabimo, da se nam pridružite.

Preberite informacije o evropski akciji Pact 4Youth (Pakt za mlade) in se pridružite organizacijam, ki na tem področju delujemo v Sloveniji.

Pošljite nam vaše pismo o nameri za sodelovanje.

Kmalu vas bomo povabili na naslednje srečanje vseh podpornih partnerjev, na katerem bomo dogovorili možnosti prihodnjega sodelovanja in krepitve zaposlovanja mladih.

Za več informacij pišite na naslov info@irdo.si  ali pokličite 031 344 883.

V nadaljevanju vam predstavljamo podpornike kampanje Pakt za mlade v Sloveniji.

 podjetjekontaktkratka predstavitev
LIFE LEARNING ACADEMIA00386 1 620 32 28
info@llacademia.com
www.llacademia.com
LIFE LEARNING ACADEMIA je organizacija za certificiranje Učečih se organizacij. Koncept certificiranja temelji na konceptu, da organizacije ustvarjajo okolja v katerih imajo zaposleni možnost osebne in profesionalne izgradnje. S procesom se v organizacijo evalvirajo različna znanja in veščine, ki jih zaposleni pridobijo, da lahko delo opravijo kvalitetneje in hitreje. S tem imajo organizacije posledično tudi konkurenčno prednost.
Competo d.o.o.klara.zavrl@competo.si
040 668 227
www.competo.si
www.competo.jobs
V podjetju Competo se ukvarjamo z iskanjem in selekcijo strokovnih in vodstvenih kadrov, s kadrovskim svetovanjem in svetovanjem pri gradnji in upravljanju znamke delodajalca. Naše metode iskanja, selekcije in svetovanja temeljijo na sodobnih in inovativnih pristopih, ki omogočajo celostno podporo partnerjem na poti h kadrovski odličnosti. Povezujemo talente s strastjo do določenega dela s tistimi podjetji, ki znajo prepoznati njihove potenciale. V svoji ekipi imamo strokovnjake z raznolikimi ozadij, bogatimi mednarodnimi izkušnjami, ki dobro poznajo globalne trende upravljanja s človeškimi viri in so usmerjeni k razvoju agilnih kadrovskih rešitev.
Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.02 526 84 50
info@saubermacher-komunala.si
www.saubermacher-komunala.si
Dejavnost podjetja je gospodarno ravnanje z odpadki. Aktivnosti GJS zbiranja komunalnih odpadkov izvajamo v 18 občinah UE Murska Sobota in UE Lendava, na področju zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz indutrije in obrti pa smo prisotni po vsej Sloveniji. Poslujemo v skladu s standardi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, smo imetnik certifikata Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovorno podjetje, nivo C. Naše poslanstvo se glasi ”Ustvrjamo zdravo okolje”. Naše ključne vrednote so usmerjenost k strankam, skrb za zaposlene, poslovna odličnost, gospodarnost ter družbena odgovornost.
DATA d.o.o. 01 6001 530
data@data.si
www.data.si
Data d.o.o. je vodilno slovensko podjetje na področju celostne podpore podjetjem, ki preko svoje VEM točke zagotavlja splet računovodskih, finančnih, pravnih, kadrovskih, marketinških in drugih storitev ter izvaja raznovrstna podjetniška izobraževanja. Data d.o.o. je prejemnik nagrade Evropske komisije za projekt s področja podjetniškega usposabljanja. Poseben pomen pri naših aktivnostih posvečamo mladim.
Zavod Nefiks 00386 40 698 915
alenka@nefiks.si
www.nefiks.si
Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam pomagati pri beleženju, predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenega znanja in kompetenc. Prav tako je namen Zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju in zaposlovanju.

Vizija razvoja Zavoda Nefiks gre v smer, da neformalno pridobljeno znanje pri zaposlovanju mladih postane enakovredno formalnemu, ki ga mladi dokazujejo z Nefiksom - vodilnim orodjem za beleženje neformalno pridobljenega znanja.
e-Študentski Servis (ŠS d.o.o.)vesna.milosevic-zupancic@studentski-servis.com
01 72 98 386
www.studentski-servis.com
e-Študentski Servis je največja agencija za posredovanje del dijakom in študentom v Sloveniji. Naše delo temelji na sodobnih tržnih načelih in strokovnosti. Poznani smo predvsem po prijaznosti, energičnosti in strokovnosti, podjetja z našo pomočjo hitreje pridejo do ustreznih kandidatov za pomoč pri njihovem delu, študenti in dijaki pa na ta način dobijo dragocene izkušnje.
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.03 589 40 82
razvojna.agencija@rasr.si
http://www.rasr.si/
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. je bila ustanovljena leta 2010 iz strani 31 občin Savinjske regije. Naša glavna naloga je opravljanje splošnih razvojnih naloge v regiji, priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa ter priprava dogovora za razvoj regije in regijskih projektov. Nudimo tudi strokovno in tehnično podporo delovanju razvojnega sveta regije ter sveta regije, oblikujemo regijsko razvojno mrežo in izvajamo pomembne regijske projekte. Aktivno se vključujemo tudi v mednarodno sodelovanje in izvajamo evropske projekte, ki prispevajo k razvoju Savinjske regije (Interreg Central Europe, Interreg Slovenija-Hrvaška ipd.).
MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladihinfo@mobin.si
www.mladinskakartica.si
051 636 860
Mobin, zavod za mobilnost in informiranje mladih je nevladna, neprofitna organizacija in ima status organizacije za mlade, ki deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju. Svoje poslanstvo uresničujemo s programom Evropske mladinske kartice, preko katerega mlade informiramo, jim svetujemo, izvajamo izobraževalne projekte, ponujamo različne možnosti za mobilnost v Sloveniji in Evropi ter razvijamo mrežo ugodnosti za mlade.